Политиката по граничен контрол на ЕС го прави зависим

  Интервю с датския експерт по миграцията Ахлам Шемлали за политиката на ЕС за „аутсорсване“ на миграционния контрол към държави

Прочетете повече