Селското училище в Плъстина е скочило в бъдещето

За последните 17 години в България са закрити над 1000 учебни заведения. Основните училища в малките населени места често водят

Прочетете повече