Следващите народни представители да отменят запрещението в България

Повече от 8 години продължава борбата за отмяна на запрещението и въвеждането на система от мерки за подкрепа и защита

Прочетете повече