В КЗД/март-април/ се жалвали срещу правене на тестове за Covid-19 само в определени райони на София

Постъпилите жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през периода 13 март – 13 май са 67. Образуваните преписки

Прочетете повече