Липса на перспектива, невладеене на езика, недостъпна среда за ученици със СОП

Всяко дете има право на достъп до образование, независимо от социалното си положение, произход или пол. И не само това –

Прочетете повече