Словото на Грета срещу възрастните

В новата ни рубрика „Класическото наследство и човешките права“ представихме два текста, които правят препратки от Античността към Настоящето. Чрез

Прочетете повече