Вузове може да получат до 196 000 лв. за висшисти от уязвими групи

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше

Прочетете повече