Комисията по фетва към Висшия мюсюлмански съвет – да не се събират хора за мевлид до отмяната на извънредното положение

В съобщение до медиите Комисията по фетва (правно-религиозни въпроси) към Висшия мюсюлмански съвет, след като е обсъдил въпроса за отслужване

Прочетете повече