Повече родители ще получават компенсации за неприети в градина деца

Ново райониране, ежемесечно кандидатстване и увеличаване на кръга на специалистите, с които родителите ще могат да се договарят за гледане

Прочетете повече