Десет процента от децата в приемни семейства са с увреждания

Анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ изследва характеристики за общо 1 788 деца,

Прочетете повече