Европейската комисия оцени приноса на гражданското общество за защита правата на децата

Заместник-председателят на Европейката комисия по „Демокрация и Демография“ Дубравка Шуица изпрати писмо от името на Европейската комисия към Национална мрежа

Прочетете повече

Георги Богданов: В тази дезинформационна война неправителствените организации бяха оставени сами да водят кампания, затова и детските организации са нападнати

Георги Богданов е доктор на науките към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.  От 2009 година е изпълнителен

Прочетете повече