„Душата на водата“ в Ню Йорк приканва хаотичния метрополис да спре и да се вслуша

Извисяваща се 24 метровата статуя „Душата на водата“ представлява главата на жената с показалец, докосващ устните й. Тя се вижда

Прочетете повече