Агресивни психолози настояват, че работата на брокера ОЗД е да насочва рисковите деца към тях

    Моделът „ОЗД – брокер на услуги“трябва да насочва децата в мрежа от услуги, върху качеството на които няма

Прочетете повече

Страхът предизвиква и съчувствие. Без съчувствие съществуват само психопатите

Как се отразяват върху хората тревожността и изолацията, нетърпението и несигурността и очакваната икономическа катастрофа? Психологията на страха има много

Прочетете повече