Каква да бъде социалната политика в България за хората с увреждания

      Настоящето Становище има за цел да очертае основните проблеми, които наблюдаваме в областта на социалната политика, засягаща

Прочетете повече

Кратко време за публично обсъждане и липса на ярки мерки са сред основните слабости на правителствената Стратегия за ромите

Становище с препоръки до Томислав Дончев – заместник-министър председател на МС  относно Стратегията за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

Прочетете повече

Организация иска мерки от правителството за опазване на човешките права

  В изявления до медиите  Българското общество за либерална демокрация(БОЛД) публикува позиция относно извънредното положение в България от гледна точка

Прочетете повече