Видео показва нечовешко отношение към дете със специални образователни потребности в Бургас

“направо е отвратителна лигла” “трябва да изляза, защото ще я убия…” “тя знае какво става, като останем насаме” “ни майка

Прочетете повече