Шанс за роми да станат професионалисти в сферата на здравеопазването. Стартира конкурс за стипендии

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Прочетете повече