34-те държави-членки на IHRA(Международна асоциация за възпоменание на Холокост)приеха с консенсус работна дефиниция за анти-ромска дискриминация

 

На 8 декември България, като страна-членка на Международната асоциация за възпоменание на Холокост, участва в консенсусното гласуване на работната дефиниция за анти-ромската дискриминация. Това забележително събитие отваря нови пространства за изработване и практикуване на национални политики за не-дискриминация.

 

Ето пълния текст:

Признавайки със загриженост, че пренебрегването на геноцида над ромите е допринесло за предразсъдъците и дискриминацията, които много ромски ** общности изпитват и до днес, и приемайки нашата отговорност за противодействие на подобни форми на расизъм и дискриминация (членове 4 и 7 от IHRA 2020 Декларация на министрите, член 3 от Декларацията от Стокхолм), IHRA приема следната работна дефиниция за антиджипсизъм / анти-ромска дискриминация:

Антиджипсизмът / анти-ромската дискриминация е проява на индивидуални изрази и действия, както и на институционални политики и практики за маргинализация, изключване, физическо насилие, обезценяване на ромските култури и начин на живот и речта на омразата, насочена към ромите, както и към други възприемани лица и групи , заклеймявани или преследвани по време на нацистката ера и до днес, като „цигани“. Това води до третирането на ромите като предполагаема извънземна група и ги свързва с поредица от унизителни стереотипи и изкривени образи, които представляват специфична форма на расизъм.

Като основно ръководство в работата на IHRA , се признава следното:

Антиджипсизмът / дискриминацията срещу ромите съществува от векове. Това беше съществен елемент в политиките за преследване и унищожаване срещу ромите, извършени от нацистка Германия, и онези фашистки и крайни националистически партньори и други сътрудници, участвали в тези престъпления.

Антиджипсизмът / анти-ромската дискриминация не е започнал с или свършил след нацистката ера, но продължава да бъде централен елемент в престъпленията, извършени срещу роми. Въпреки важната работа, извършена от Организацията на обединените нации, Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни органи, стереотипите и предразсъдъците относно ромите не са достатъчно делегитимирани или дискредитирани достатъчно енергично че те продължават да продължават и могат да бъдат разположени до голяма степен безспорно.

Антиджипсизмът / анти-ромската дискриминация е многостранен феномен, който има широко обществено и политическо признание. Това е критично препятствие за включване на ромите в по-широко общество и действия, за да се интегрират ромите и  да се ползват с равни права, възможности и печелившо социално-икономическо участие.

Изкривяване или отричане на преследването на роми или геноцида над ромите.

§  Прославяне на геноцида над ромите.

§  Подбуждане, оправдаване и извършване на насилие над ромски общности, тяхното имущество и отделни роми.

§  Принудителна и принудителна стерилизация, както и друго физическо и психологическо насилие върху ромите.

§ Увеличаване и утвърждаване на дискриминационни стереотипи за и срещу ромите.

§  Обвинявайте ромите, използвайки реч на омразата, за реални или предполагаеми социални, политически, културни, икономически и обществени здравни проблеми.

§  Стереотипизиране на ромите като лица, които участват в престъпно поведение.

§ Използване на термина „циганин“ като измама.

§  Одобряване или насърчаване на изключващи механизми, насочени срещу ромите, въз основа на расово дискриминационни предположения, като изключване от редовните училища и институционални процедури или политики, които водят до сегрегация на ромските общности.

Вземане на политики без правно основание или установяване на условия, които позволяват произволно или дискриминационно разселване на ромски общности и лица.

§  Поемане на колективна отговорност за ромите за действителните или предполагаеми действия на отделни членове на ромските общности.

§  Разпространяване на реч на омразата срещу ромските общности под каквато и да е форма, например в медиите, включително в интернет и в социалните мрежи.

*Препоръчва се използването на национален еквивалент на термина, Канада и САЩ използват термина анти-ромски расизъм

** Думата „роми“ се използва като общ термин, който включва различни свързани групи, независимо дали са заседнали или не, като роми,(Gens du voyage, Resandefolket/De resande, Sinti, Camminanti, Manouches, Kalés, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkalis, Égyptiens, Yéniches, Doms, Loms and Abdal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.