За Marginalia

Юлиана Методиева, председател на Сдружение „Маргиналия“ и главен редактор; Марта Методиева, редактор „култура, образование, по света“; Румен Петров, социална психология; Алексей Пампоров, социология на етническите и религиозните общности; демография и публични политики; Йорданка Бекирска – юрист, семейно право; Антонина Желязкова – проблеми на историографията; ЕГГ ЕООД – Уеб администратор

Тел. 0885707003, 0888454832

Адрес:

Банкя

Ул. Родина 42