Езикът на омразата през погледа на езиковеда

Андреана Ефтимова е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по медиен

Прочетете повече