Йорданка Бекирска: Има ли реално криминализиране на домашното насилие или отново попаднахме в законодателен вакуум?

    След недвусмисленото и категорично омаловажаване на феномена „домашно насилие“, подценяването на необходимостта от спешни всеобхватни мерки за борба

Прочетете повече

За престъпленията от омраза и за различните

Твърде често ми се случва да си задавам въпроса докъде се простира толерантността на българите към представителите на различните уязвими

Прочетете повече