Authors Публикации от Йорданка Бекирска

Йорданка Бекирска

2 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Адвокат Йорданка Бекирска развива своята адвокатска дейност в областта на правата на човека от 2005 г. Специализирала е в правозащитната сфера и международно право в чужбина. Активно се занимава с мониторинг, проучване, изследване и анализиране на ситуацията и проблемите, свързани с правата на човека в България. От 2006 г. насам е обучител и лектор по въпросите на международното право и правата на човека към Европейската комисия, Центъра за обучение на адвокати, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Комисията за защита от дискриминация, Национален институт по правосъдието и други организатори на лекционни събития. От 2006 г. лобира за законодателни промени с оглед хармонизацията на нашето законодателство с международния стандарт, както и участва като експерт в работни групи при изготвянето на законопроекти. От януари 2014 г. адв. Бекирска е Председател на изпълнителното Бюро на Фондация „Български адвоакти за правата на човека“.