Бягащите от война – представи, страхове, различия. Различност и съвместно съжителство.

„Маргиналия“ публикува анализа на Миглена Герасимова в три части. Първата беше за образа на бежанеца според българите. Втората част беше посветена на това,

Прочетете повече

Бягащите от война – представи, страхове, различия. Образът на българина според бежанеца

„Маргиналия“ публикува анализа на Миглена Герасимова в три части. Първата беше за образа на бежанеца според българите. Втората част, която представяме на

Прочетете повече

Бягащите от война – представи, страхове, различия. Образът на бежанеца според българина

„Маргиналия“ публикува анализа на Миглена Герасимова в три части. Първата, която представяме на вниманието ви сега, е за образа на бежанеца

Прочетете повече