В навечерието на честването на Будителите

  Надя Данова е  професор, доктор на историческите науки. До 2010 г. работи в Института за балканистика при БАН. Автор

Прочетете повече

Детската възраст в трудовете на ранните български книжовници*

В броя от 23 август 2017 г. на „Маргиналия”, под заглавието „Детската възраст в българското общество XV-XIX век /част първа/”

Прочетете повече

Детството в българското общество 15-19 век /част първа/

Надя Данова е  професор, доктор на историческите науки. До 2010 г. работи в Института за балканистика при БАН. Автор е

Прочетете повече