Автентични и имитиращи предприемачи като “червеи” и “гъсеници”

Новата книга на Колектива за обществени интервенции се фокусира върху говоренето за предприемачество в България. Това говорене през последното десетилетие

Прочетете повече