Authors Публикации от Олга Тодорова

Олга Тодорова

olgatodorova@izmislen.eu'
3 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Доц. Олга Тодорова е ст. научен сътрудник в Института по история – БАН. Научните й интереси са в областта на историята на православната църква и култура в българските провинции на Османската империя през 15-17 век, на етно-религиозните отношения в България и на Балканите. Изследователската й дейност обхваща историята на жената, брака, семейството и ежедневието през първите столетия на османското владичество в България.