Робърт Пакстън: Специфика в преследването на евреите във Франция през 1942 г.*

Когато се появява изследването на Робърт Пакстън, във френската историография и обществена памет господства представата, че през 1940-1944 г. страната

Прочетете повече