Кардиолог, медицинска сестра, учител и здравен медиатор са лица на ромската интелигенция

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия организира серия от медийни семинари с фокус върху проблемите на ромските общности

Прочетете повече