Authors Публикации от Яра Бубнова

Яра Бубнова

yarabubnova@izmislen.eu'
1 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Яра Бубнова е искуствововед, куратор на повече от 50 големи художествени изложби, носител на престижни награди в областта на изскуствознанието, заместник директор на Националната художествена галерия.