Какви поуки оставя стигмата на жената от с.Равнец

  През последните няколко дни Йорданка К. нощувала в стая в хирургическото отделение, където работела през последните години. Твърди, че

Прочетете повече