Стари демагози продават душата си на дявола за рейтинг

Политическите персонажи козината си менят, нравите – не. Няма видими белези на смирение и повишена чувствителност, съответстващи на кризата. Кризата,

Прочетете повече

Старият скандалджия Волен Сидеров упражни поредно грубо посегателство върху обществената телевизия

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПРОДУЦЕНТИТЕ ОТ БНТ Ние, долуподписаните, изразяваме силно безпокойство от поредния опит БНТ да бъде използвана от

Прочетете повече