Жени на ръба на глобална криза

  Емилия Славова е университетски преподавател и социолингвист, изучаващ взаимовръзките между езика, обществото и културата. От 2018 година и истерията

Прочетете повече