Ден на хората с редки заболявания се отбелязва с балони и масово вдигане на ръце по едно и също време в цяла Европа

Национален алианс на хора с редки болести и Асоциация НАЕ отбелязват Международния ден на хората с редки болести на 29

Прочетете повече

Духовното единение и взаимно зачитане отбелязваме на третата неделя на януари

Днес е Световният ден на религиите, учреден да е всяка трета неделя на януари от Организацията на обединените нации в

Прочетете повече