Ден на хората с редки заболявания се отбелязва с балони и масово вдигане на ръце по едно и също време в цяла Европа

Национален алианс на хора с редки болести и Асоциация НАЕ отбелязват Международния ден на хората с редки болести на 29

Прочетете повече